Eigenaarschap

Tegenzin

Eén op de zes medewerkers in Nederland gaat met tegenzin naar het werk (nota CNV). De jaarlijkse schadepost voor onze economie, wegens gedemotiveerde medewerkers is 10 jaar geleden al geschat op 8 a 9 miljard euro (Het Financieele Dagblad, 15 september 2006). We schijnen het beter te doen dan in veel andere landen, in Duitsland lazen we een onderzoek waarin 23% van de medewerkers zegt geen plezier in zijn werk te hebben, maar liefst een kwart! Eigenlijk is het bedroevend gesteld met de motivatie.

tegenzin

Hoe komt dit, aan wie ligt dit? Hoe komt het dat sommige organisaties wel het optimale uit hun mensen weten te halen, terwijl andere bedrijven kampen met personeel dat onverschillig is, fouten maakt of steelt van de werkgever? Managers en medewerkers doen in dat opzicht niet voor elkaar onder.

Wil je een management tool leren kennen dat antwoord geeft op bovenstaande vraag?

Zin

Ownership management is een situatie creëren waarin mensen denken en handelen alsof zij eigenaren zijn. En dan niet eigenaren die even komen cashen, maar eigenaren in de zin van oprichters, die hun bedrijf met eigen handen en mensen hebben opgebouwd.

De praktijk laat zien dat hiermee grote winst kan worden geboekt in het: verbinden van medewerkers, meer plezier in het werk hebben en daardoor de productiviteit vergroot en het vergroten van innovatiekracht.

Ownership management is een management tool die een organisatie minder afhankelijk maakt van de kwaliteit van het management en met normaal sociaal beleid kan worden ingevoerd. Aspecten die hierbij van belang zijn:

  1. Informatie: interne communicatie welke gericht is op de organisatieprestaties en de eigen bijdrage hieraan
  2. Invloed: consequente regels en procedures welke zonder willekeur worden toegepast
  3. Belang: arbeidsvoorwaarden gericht op het belang van de werknemers ten aanzien van ontwikkelingsmogelijkheden, flexibel werken, employability en eventueel aandeelhouderschap
  4. Ubuntu: delen, “Ik ben omdat wij zijn“; meer over Ubuntu…

De gevoelige snaar

Ownership management richt zich op een aantal basisbehoeften die wij als mens hebben:

  1. Het versterken van je identiteit (gebaseerd op informatie: ‘Ik ken mijn werk/bedrijf‘)
  2. Het effectief willen zijn (gebaseerd op invloed en controle: ‘Ik heb invloed op mijn werk/bedrijf)
  3. Het hebben van een thuis (gebaseerd op belang: ‘Ik heb belang in mijn werk/bedrijf‘)

Bezit

Zo beschouwt wordt het ‘hebben’ van een baan ook het mentale ‘bezit’ van een plaats in de organisatie en – als het goed is – het mentale medebezit van die organisatie. Hetgeen natuurlijk een verantwoordelijkheid geeft, maar ook satisfactie. Die vorm van bezit is wat we bij Upgrade People onder ownership verstaan.

Besitz

Bezit, volgens fotograaf Peter Weissbrich

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *